BladRum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BladRum Trädgårdsdesign

- formger trädgårdar att älska - länge...

 

Samarbete...

Det lilla företaget blir stort och kan erbjuda sina kunder helhetslösningar tack vare goda samarbetspartners och kontakter.

 

BladRum Trädgårdsdesign samarbetar bland andra med:

 

 

ArchaeoGarden 

Ett företag som arbetar med forskning och utbildning inom områdena trädgårdsarkeologi, trädgårdshistoria och kulturhistoria/kulturmiljövård.

 

Verksamheten omfattar framförallt arkeologiska undersökningar på

uppdrag, utredningar och forskning på uppdrag, föreläsningar och utbildning samt framställning av informationsmaterial och skrifter.

Kontakt: Anna Andréasson www.archaeogarden.se

 

 

Billing Form & Anläggning AB 

Ett företag som arbetar med trädgårdsanläggning.

 

Verksamheten omfattar anläggningsarbete inom bygg och mark, konsult- och projekteringsarbete inom trädgårdsområdet. Företaget arbetar främst med uppdrag inom Malmö/Lund regionen.

Kontakt: Jens Billing 0733-94 80 05

 

 

Trädgårdsakademin AB 

Företaget erbjuder trädgårdskurser med individuell undervisning på distans till privatpersoner och företag inom trädgårdsodling, trädgårdsskötsel och trädgårdsdesign.

 

Trädgårdsakademin AB åtar sig även uppdrag som omfattar skapande och utveckling av trädgårdsutbildningar och trädgårdskurser.

Kontakt: Anette Åkerström www.tradgardsakademin.se

 

BladRum Trädgårdsdesign © 2008 • bladrum.se  

www.bladrum.se